บริษัท ดีล พลัส เทค จำกัด เราเป็นผู้เชียวชาญด้านระบบน้ำ ให้คำแนะนำและจำหน่าย ท่อ PPR ตราช้าง ท่อพีพีอาร์ ท่อ PPR ท่อ HDPE Thai PPR รั้วตาข่าย คุณภาพสูง ราคาถูก

กริลแอร์พลาสติก | Grilles plastic

กริลแอร์พลาสติก (Grilles plastic)

กริลแอร์พลาสติก (Grilles plastic) / หัวจ่ายลม / หน้ากากแอร์ / กริลรีเทริน์ (Grilles Return) ในงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ที่ต้องใช้ท่อDuct เพื่อส่งลมไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร

จำเป็นจะต้องมีหัวจ่ายลม (กริล) หรือหน้ากากแอร์ เพื่อบังคับทิศทางลมไปตามความต้องการ ทำจากวัสดุ

หน้ากากแอร์ (Air Grille) มีชื่อเรียกต่างๆดังนี้ 
– หัวจ่ายแอร์ หรือ หน้ากากลมส่ง (Supply Air Grille)
– หัวลมกลับหรือหน้ากากลมกลับ (Return Air Grille)
– หัวระบายอากาศหรือหน้ากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille)
– หน้ากากอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille)