บริษัท ดีล พลัส เทค จำกัด เราเป็นผู้เชียวชาญด้านระบบน้ำ ให้คำแนะนำและจำหน่าย ท่อ PPR ตราช้าง ท่อพีพีอาร์ ท่อ PPR ท่อ HDPE Thai PPR รั้วตาข่าย คุณภาพสูง ราคาถูก

ระบบกรองน้ำดี (Water Treatment)

ระบบกรองน้ำดี (Water Treatment)

ระบบกรองน้ำดี
 • ระบบผลิตน้ำประปา
 • ระบบผลิตน้ำ DI
 • Ultrafiltration system
 • Reverse osmosis system
 • ระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบ UF
 • ระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบ UF และระบบ RO

PRODUCT GROUP

 1. CHEMICALS SUPPLY
  – Specialty Chemicals
  – Basic Chemicals
 2. EQUIPMENT  SUPPLY
 3. ENGINEERING PLANT SUPPLY

1. CHEMICAL SUPPLY

– SPECIALTY CHEMICAL

 • Water treatment Chemical ; Cooling, Boiler, Pure Water, Wastewater, etc.
 • Anti-Scale For RO
 • Chemical For Decolour
 • Chemical For Paper
 • Chemical For Coating
 • Chemical Food Products
 • Chemical Cleaning

– Basic Chemicals

 • NaCl 99.75%
 • NaOCl 10%(Liquid)
 • NaOCl 65%,70%,90%(Powder)
 • NaOH 50%(Liquid) & 99%(Powder)
 • HCl 35% (Liquid)
 • PAC 10%(Liquid) & 30%-35%(Powder)
 • Alum 8%(Liquid)
 • Other

2. EQUIPMENT SUPPLY

 • Filtration System; Sand Filter, Carbon Filter, Softener, etc.
 • Chemical Dosing Equipment
  – Metering  Pump
 • Controller : pH, Conductivity ,etc.
 • Ultraviolet Sterilizers

3. ENGINEERING PLANT SUPPLY

 • Clarifier Plant
 • Demineralization Plant
 • Reverse Osmosis Plant
 • Drinking Water Plant
 • Wastewater Treatment Plant