บริษัท ดีล พลัส เทค จำกัด เราเป็นผู้เชียวชาญด้านระบบน้ำ ให้คำแนะนำและจำหน่าย ท่อ PPR ตราช้าง ท่อพีพีอาร์ ท่อ PPR ท่อ HDPE Thai PPR รั้วตาข่าย คุณภาพสูง ราคาถูก

ซีพีแรม ลาดกระบัง

มูลค่างาน                    : 1,200,000.00 บาท
สถานที่ตั้ง                   : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กทม.
ดำเนินการ                   : ตลุาคม -ธันวาคม 2558
รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

  • Mechanical, Installation, Piping, Electrical
  • Commissioning

งานติดตั้ง Filter Press, Air Blower, Screw Pump

งานติดตั้ง Sedimentation Scraper, DAF Scraper, Mixer

งานติดตั้ง Diffuser Head, Chemical Pump, Control Panel